Esiopetukseen osallistumattomat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Esiopetukseen osallistumattomien määrä on hyvin vähäinen.

Osallistumattomien määrää ja syitä pyrittiin kartoittamaan kuntien esiopetuksen vastaaville tehdyllä erillisellä kyselyllä. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 301 kunnasta 251. Vastausprosentti oli hyvä (83,4 %). Lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuvat esiopetukseen ja osallistumattomien määrä oli vähäinen.

Lounais-Suomessa esiopetukseen ei osallistunut kuntien vastausten mukaan 180 siihen oikeutetuista lapsista. Vastanneista 41 kunnasta 15 ilmoitti, että sen alueella oli 1-57 lasta, jotka eivät osallistuneet esiopetukseen. Kaksi kuntaa ilmoitti, että sen alueella asuvista äidinkielenään ruotsia puhuvista esiopetusikäisistä yhteensä 27 ei osallistunut esiopetukseen.