Johdanto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI TEHTIIN SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jälleen arvioinut peruspalvelujen saatavuutta ja laatinut raportin vuodelta 2015.

Arviointikohteet on valittu yhdessä ministeriöiden ja aluehallintovirastojen kanssa. Vuoden 2015 arvioinnin läpileikkaavana teemana ovat lapset ja nuoret.

Arvioidut palvelut liittyvät opetus- ja kulttuuritoimeen, kirjastoasioihin, liikuntaan, pelastustoimeen, nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten mielenterveyteen. Raportti sisältää mielenkiintoista tietoa peruspalveluista ja niihin liittyvistä haasteista kuin myös asiantuntijaryhmien laatimia toimenpide-ehdotuksia.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella asuu noin 13 % maan väestöstä. Noin joka viides Lounais-Suomen asukas on alle 18-vuotias ja joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt. Voimakkaasti lisääntyneen maahantulon seurauksena ulkomaalaisväestön määrä kasvaa suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympäristökunnissa.

Taloudellisesti haasteellisissa oloissa sekä alue- ja palvelurakenteiden muutoksissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen merkitsee tulevaisuuteen panostamista. Ennalta ehkäisevää toimintaa tulee lisätä kaikessa viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnassa. Toimintamallien lähtökohtana tulee olla mahdollisimman varhainen puuttuminen hyvinvointia heikentäviin ilmiöihin ja ongelmiin mutta myös tarvittaviin palveluihin ohjaaminen.

Arvioinnin tarkoituksena on palvella yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.  On tärkeää, että aluetason vertailevaa tietoa julkisten peruspalvelujen tilasta on saatavilla – nykytilanteessa sitä tarvitaan entistä enemmän. Tavoitteemme on monipuolistaa peruspalvelujen arviointia tuomalla siihen reaaliaikaisuutta, hyödyntämällä digitaalisuutta ja laajentamalla tietosisältöä. 

Ensimmäisen kerran raportointi on tehty ainoastaan sähköisessä muodossa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kehittämällä Patio-palvelualustalla. Tällä tavoin raportti ja sen tulokset ovat kaikkien saatavilla.

Toivon, että tutustutte arviointiraporttiin ja arvioinnin tuloksiin ja hyödynnätte niitä.

Turussa 25. toukokuuta 2016

Mikael Luukanen

Ylijohtaja