Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Kunta on velvollinen järjestämään alueensa esiopetusikäisille esiopetusta. Esiopetus on ollut 1.8.2015 lähtien velvoittavaa, ja lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen. Esiopetusta annetaan peruskoulujen esiluokilla ja päiväkodeissa.  Päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistuu yli 85 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan hiukan alle 15 prosenttia esiopetusoppilaista. Myös lähes kaikki vuorohoidossa olevat esiopetusikäiset osallistuvat esiopetukseen. Tulevina vuosina kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä.

Yleisimmät syyt olla osallistumatta esiopetukseen olivat, että huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen, lapsi on vanhempien mukana ulkomailla tai huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.