Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden kuljetus päivähoidon yhteydessä on hieman lisääntynyt. Koulun yhteydessä esiopetuksen kuljetusoppilaat ovat vähentyneet.

Esiopetuksen kuljetusoppilaat päivähoidon yhteydessä

Päivähoidon yhteydessä järjestetyssä esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä oli lisääntynyt Varsinais-Suomessa, mutta vähentynyt Satakunnassa (Taulukko 2.7.1.).

 

Esiopetuksen kuljetusoppilaat koulun yhteydessä

Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä väheni selvästi koko maassa vuodesta 2013 vuoteen 2015. Lounais-Suomessa vähennystä oli 9,8 prosenttia. Varsinais-Suomessa kuljetuksen vähenivät 20,1 prosenttia ja Satakunnassa 1,4 prosenttia.  (Taulukko 2.7.2.)

 

Majoitus

Esiopetusoppilaissa ei ole lainkaan majoitusta tarvitsevia oppilaita.

 

 

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettävään esiopetukseen 2013 ja 2015

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävään esiopetukseen vuosina 2013 ja 2015