Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä maakunnittain vuonna 2015

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste vuosina 2014−2025

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan alueittain vuonna 2015 (ennakkotieto marraskuussa 2015)

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettävään esiopetukseen vuosina 2013 ja 2015 alueittain ja maakunnittain

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävään esiopetukseen vuosina 2013 ja 2015 alueittain ja maakunnittain

Kuvio 2.9.1. Esiopetukseen osallistumattomuuden syitä (vastaajat ilmoittivat kolme tärkeintä syytä)