Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Taulukko 14.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista.

Taulukko 14.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet.

Taulukko 14.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.4. Lääkärillä käynnit (muuten kuin terveystarkastuksessa). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.5. Lääkärille pääsyn helppous (muuhun kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.6. Kuraattoripalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.7. Kuraattorilla pääsyn helppus. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.8. Psykologipalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.9. Psykologille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.10. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö (perusopetus).

Taulukko 14.5.11. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö (lukio).

Taulukko 14.5.12. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö (ammatillinen oppilaitos).

Taulukko 14.6.7. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014-2015.

Taulukko 14.6.8. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013-2014.

Taulukko 14.6.9. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013-2014.

Kuvio 14.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 ja 2014-2015.

Kuvio 14.6.2. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014-2015.

Kuvio 14.6.3. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007-2008, 2011-2012 ja 2013-2014.

Kuvio 14.6.4. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013-2014.

Kuvio 14.6.5. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007-2008, 2011-2012 ja 2013-2014.

Kuvio 14.6.6. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013-2014.

 

Tässä sisältölohkossa ei vielä ole sisältöä.