Hälytyspalvelujen kysyntä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen kysynnässä tapahtunut muutosta?

Lounais-Suomessa pelastustoimen kokonaistehtävämäärän vuosittaiseen vaihteluun vaikuttavat sääilmiöt. Myrskyjen seurauksena vahingontorjuntatehtävien määrä kasvaa, kuten vuonna 2013 ja vastaavasti kuiva kesä näkyy tilastoissa maastopalojen määrän kasvuna, kuten vuosina 2013 ja 2014. Erilaiset pelastustoimen avunantotehtävät ovat olleet kasvussa vuosina 2012-2014. Toistuvat ja erheelliset automaattiset paloilmoitinhälytykset muuttuivat maksullisiksi Satakunnassa 2012 ja Varsinais-Suomessa 2013, jonka johdosta automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävissä on havaittavissa vähentymistä vuosien 2013 ja 2014 aikana. Lyhyen aikavälin tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että laitteistojen huonosta kunnosta, huollon puutteesta tms. syistä johtuvat erheelliset paloilmoitukset ovat vähentyneet. Edelleen erheellisiä ja aiheettomien hälytystehtävien taustalla on huolimattomuus korjaus- ja kunnostustöiden yhteydessä tai muu laitteiston kunnossapidon laiminlyönnistä johtuva syy. Rakennuspaloissa, rakennuspalovaaroissa ja muissa tulipaloissa on havaittavissa lievää vähentymistä. Ensivastetehtävien määrissä on havaittu merkittävää vähentymistä vuodesta 2013 vuoteen 2015. Kuvassa 16.1. on esitelty pelastustoimen tehtävämäärät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 2012-2015.

Vuonna 2015 Varsinais-Suomessa oli pelastustehtäviä yhteensä 6 348 (ei sisällä ensivastetehtäviä). Vastaavasti Satakunnassa oli vuonna 2015 yhteensä 3 626 pelastustehtävää (ei sisällä ensivastetehtäviä). Kuvassa 16.2. on esitelty pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin Lounais-Suomessa vuosina 2012-2015.

Kuva 16.1. Pelastustoimen tehtävät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 2012-2015

Kuva 16.2. Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin Lounais-Suomessa vuosina 2012-2015