Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Perusopetuslaki ja - asetus muutoksineen (628/1998)

Webropol-kysely kuntien esiopetuksen vastaaville koskien syksyä 2015. Toimitettu kuntien kirjaamoihin 26.1.2016, vastausaika päättyi 19.2.2016. Vastausprosentti oli 83,4 %

Alueluokitukset vuonna 2015, Tilastokeskus, viitattu 16.3.2016

Esi- ja perusopetus, Tilastokeskus, 2015

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014, Opetushallitus, toimittanut Timo Kumpulainen, Koulutuksen seurantaraportit 2014:10

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011−2016. Kehittämissuunnitelma, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 27:2004, Sisäasiainministeriö

Kuljetus- ja majoitusedun saavat oppilaat. Tilastokeskus 2015

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Hallituksen julkaisuja, 10/2015

Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:5, Jarmo Kinos ja Tuire Palonen

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015−2018, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3

Väestöennuste iän mukaan alueittain 2015−2040. Tilastokeskus 31.10.2015

http://www.opetushallitus.fi/koulutus_ja_tutkinnot/esiopetus, viitattu 25.1.2016

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/aluejaot/Sivut/default.aspx, viitattu 25.1.2016

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/esiopetuksesta_tavoitteellista_ja.., viitattu 17.3.2016