Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

 

Coughlan H, Cannon M, Shiers D, Power P, Barry C, Bates T, Birchwood M, Buckley S, Chambers D, Davidson S, Duffy M, Gavin B, Healy C, Keeley H, Maher M, Tanti C & McGorry P (2013). Towards a new paradigm of care: the International Declaration on Youth Mental health. Early Intervention in Psychiatry 7(2):103-108.

Kaltiala-Heino R, Marttunen M & Fröjd S (2015). Lisääntyvätkö nuorten mielenterveyden ongelmat? Suomen lääkärilehti 70:1908-1912.

Kroenke K ym. (2007). Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity and detection. Ann Intern Med. 2007; 146(5):317-325.

Löwe B ym. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 2008;46(3):266-74.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013).

Spitzer RL ym. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: GAD-7. Arch Intern Med. 2006; 166(10):1092-7.

STM (2012:18). Opiskeluterveydenhuollon selvitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:18.

STM ja Kuntaliitto (2004). Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:8.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010).

Wiss K & Rimpelä M (2010). Opiskeluhuollon henkilöstö ja toiminnan arviointi. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S & Peltonen H (toim.) (2010): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009- perusraportti. Koulutuksen seurantaraportit 2010:1. Opetushallitus.