Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Pelastustoimessa nopealla avulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu hälytyksen vastaanottamisesta, väestön varoittamisesta, uhkaavan onnettomuuden torjumisesta, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamisesta ja pelastamisesta, tulipalojen sammuttamisesta ja vahinkojen rajoittamisesta sekä näihin liittyvistä johtamis-, viestintä-, huolto- ja muista tukitoimista.

Pelastustoimen kiireellisissä tehtävissä on jonkin verran vuotuista vaihtelua johtuen muun muassa myrskyjen aiheuttamista vahingontorjuntatehtävien tai kuivan kesän aiheuttamien maastopalojen suuresta määrästä. Tulipalojen ja ensivastetehtävien määrät ovat olleet laskussa, mutta vastaavasti erilaiset pelastustoimen avunantotehtävät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Toistuvat ja erheelliset automaattiset paloilmoitinhälytykset muuttuivat maksullisiksi Satakunnassa 2012 ja Varsinais-Suomessa 2013, jonka johdosta automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävissä on havaittavissa vähentymistä vuosien 2013 ja 2014 aikana, mutta lyhyen aikavälin tarkastelun perusteella ne näyttäisivät jääneen vuoden 2014 tasolle. Vuonna 2015 Varsinais-Suomessa oli pelastustehtäviä yhteensä 6 348 (ei sisällä ensivastetehtäviä). Vastaavasti Satakunnassa oli vuonna 2015 yhteensä 3 626 pelastustehtävää (ei sisällä ensivastetehtäviä).

Pelastustoimen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Varsinais-Suomessa paloasemaverkoston kehittämisestä johtuen pelastustoimen palveluiden saatavuus I riskiluokan alueilla on heikentynyt hieman. Kehittämistyössä Varsinais-Suomeen ja erityisesti Turun seudulle rakennetaan uusia paloasemia ja niitä sijoitetaan uudelleen vastaamaan paremmin alueella esiintyviä riskejä ja uhkia.