Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Valtiovarainministeriö määritteli arviointikohteet vuotta 2015 koskevalle peruspalvelujen saatavuuden arvioinnille (VM/1900/00.02/2015). Arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy hallitusohjelmaan. Arvioinnin tarkoituksena on koota alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee lasten ja nuorten kannalta. Hallituskauden aikana on tarkoitus, että vuoden 2015 arviointikohteet arvioidaan uudelleen hallitusohjelman toimenpiteiden alueellisten vaikutusten seuraamiseksi.

Arviointikohteet on ryhmitelty aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. Arvioinnin taustatiedoiksi arviointiraportteihin koottiin tietoja väestön rakenteesta. Lisäksi raportin toimintaympäristökuvaukseen sisällytettiin arviointiteemaan liittyvät indikaattorit, jotka valtiovarainministeriö määritteli toimeksiantokirjeessään.

Jokainen aluehallintovirasto valmisteli 31.5.2016 mennessä oman toimialueensa raportin. Arviointi toteutettiin ja kaikki raportit julkaistiin ainoastaan Patiossa.