Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni vuorohoidassa oleva lapsi osallistuu esiopetukseen?

Vuorohoidossa olevat ovat lähes kaikki esiopetuksessa.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Vanhemman vapaa-, loma- tai sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Viime vuosina vuorohoidon tarve tuntuu kunnissa lisääntyneen, mikä johtuu epäsäännöllisistä työajoista ja pätkätöistä sekä ehkä vielä samanaikaisesta opiskelusta. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan vuorohoidossa olevien esiopetukseen osallistumista, ei vuorohoidon määrää.

Suurin osa vastanneista kunnista järjesti vuorohoitoa. Lounais-Suomen vastaajista 35 ilmoitti järjestävänsä vuorohoitoa ja siihen osallistui 361 esiopetusikäistä. Heistä ruotsinkielisiä oli 12. Vuorohoito ei ollut este esiopetukseen osallistumiselle, sillä 358 lasta eli 99,1 prosenttia vuorohoidossa olevista esiopetusikäisistä osallistui esiopetukseen. Ruotsinkielisillä osuus oli 100 prosenttia.