Källor

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering gällande förskolan

Lag om grundläggande utbildning (628/1998).

Webropol-förfrågan till kommunerna kring anordnandet av förskola hösten 2015. Sänt till kommunerna 26.1.2016, deadline 19.2.2016. Svarsandel 83,4 %.

Regionindelningen år 2015. Statistikcentralen per 16.3.2016.

För- och grundskoleundervisning. Statistikcentralen 2015.

Befolkningsprognos enligt ålder indelat per region (2015-2040). Statistikcentralen per 31.10.2015.

Elever med skolskjuts- samt inkvarteringsbehov. Statistikcentralen 2015.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014, Utbildningsstyrelsen 2014.

Årsbok för utbildningsstatistik 2014. Utbildningsstyrelsen, Kumpulainen (red.), Koulutuksen seurantaraportit 2014:10.

Utbildning och forskning 2011–2016. Utvecklingsplan, Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:2.

Länsstyrelsernas utvärderingar om basservicens tillstånd 2003, 27:2004, Inrikesministeriet.

Lösningar för Finland. Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering 29.5.2015, Regeringens publikationsserie 11/2015.

Utredning om obligatorisk förskoleundervisning, Kinos och Palonen, Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:5.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3.

Utbildningsstyrelsens hemsida, Förskola, http://www.opetushallitus.fi/utbildning_och_examina/forskoleundervisning, 25.1.2016.

Kommunförbundets hemsida, Svensk- och tvåspråkiga kommuner, http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx, 25.1.2016.

Utbildningsstyrelsen webnyheter: Esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa (26.1.2015) http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/esiopetuksesta_tavoitteellista_ja_velvoittavaa, 17.3.2016.