Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Kuva 15.5.1. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittama osuus (%) pelastustoimen alueen asukasmäärästä vuosina 2012–2015

Kuva 15.5.2. Pelastuslaitosten järjestämien valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä (kpl) 1 000 asukasta kohden vuosina 2012–2015

Kuva 15.5.3. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittama osuus (%) pelastustoimen alueen asukasmäärästä toteutustavoittain vuonna 2015

Kuva 15.6.1. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan toteutuminen kohderyhmittäin vuonna 2015