Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Kuva 16.5.1. Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärä (kpl) vuosina 2012–2015

Kuva 16.5.2. Pelastustoimen yleisimpien hälytystehtävien määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2011–2015

Kuva 16.5.3. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä (kpl) 1000 asukasta kohden vuosina 2012-2015. Määrissä ei ole huomioitu ensivastetehtäviä

Taulukko 16.6.1. Toimintavalmiusaikatavoitteiden toteutuminen riskiluokittain kiireellisissä pelastustehtävissä vuonna 2015

Taulukko 16.6.2. Sellaisten riskiruutujen lukumäärä, joissa toimintavalmiusaikatavoite ei toteutunut vähintään 50 % kiireellisistä tehtävistä

Kuva 16.6.3. Toimintavalmiusaikojen toteutuminen riskiruuduittain Tampereella. Tampere on valittu esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen suurimpana kaupunkina.