Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kohdistuvatko valistus- ja neuvontapalvelut riskikohteisiin?

Varsinaisen turvallisuuskoulutuksen suurin kohderyhmä ovat lapset ja nuoret. Merkittävimmän määrän ihmisiä pelastustoimen valistus ja neuvontatyö tavoittaa messujen ja muiden yleisötapahtumien yhteydessä.

 

Ohje pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta korostaa valistus- ja neuvontatyön perustumista tunnistettuihin onnettomuusriskeihin pelastustoimen muiden palvelujen tavoin. Palvelujen kohdistaminen uhkien mukaisesti tarkoittaa tässä yhteydessä sellaisten alueiden, kohteiden tai kohderyhmien tunnistamista ja kouluttamista, joissa valistukselle ja neuvonnalle on korostunut tarve esimerkiksi kohonneen onnettomuusriskin, syrjäisen sijainnin tai muun syyn vuoksi.

Merkittävin osa pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittamasta väestöstä on kuitenkin niin kutsuttua suurta yleisöä esimerkiksi messu- tai muissa yleisötilaisuuksissa (Kuva 15.6.1.). Varsinaisen turvallisuuskoulutuksen suurin kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, jotka tavoitetaan oppilaitosten ja päiväkotien kautta. Kouluttamalla lapsia ja nuoria turvallisuusasioissa saadaan aikaan vaikuttavuutta pitkälle tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten kautta oppi voi myös välittyä myös koteihin. Lisäksi pelastustoimi kouluttaa hyvin paljon hoitolaitosten henkilökuntaa, sillä näissä kohteissa henkilöstön osaamisella on merkittävä vaikutus onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kokonaistilanne eroaa kohderyhmien osalta valtakunnallisesta tilanteesta siten, että koko maata tarkasteltaessa alle kouluikäisten ja yläkoululaisten osuus on suurempi ja suuren yleisön osuus pienempi.

Kuva 15.6.1. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan toteutuminen kohderyhmittäin vuonna 2015

Kuva 15.6.1. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan toteutuminen kohderyhmittäin vuonna 2015