Sammandrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering gällande den svenskspråkiga förskolan

I motsats till det minskade antalet sexåringar i Fastlandsfinland kan man se en ökning i antalet svenskspråkiga sexåringar. De flesta sexåringar deltar i förskoleundervisning, statistiskt sett närmare 100 %. Enligt lag om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan barnet blir läropliktigt. Variationen mellan förskoleelevernas ålder härrör sig till lagstiftning och beslut om när läroplikten infaller.

Kommunen är skyldig att anordna förskoleundervisning. Oftast ges förskoleundervisningen i samband med skolan eller i samband med dagvården. Förskoleundervisningen kan också ges av en privat aktör eller i hemmet.

Orsakerna till varför ett barn inte deltar i förskoleundervisningen varierar. Orsaken kan vara att föräldern ordnar förskoleundervisningen i hemmet eller att familjen vistas utomlands. Att barnet inte deltar i förskoleundervisningen beror ofta på praktiska orsaker.

Antalet skjutsberättigade förskoleelever har inte ändrats märkbart från år 2013 till år 2015. Enligt uppgift finns det inga förskoleelever med inkvartering.

En liten andel av barnen i förskoleålder har behov av skiftesdagvård. Av dessa barn deltar de allra flesta i förskoleundervisningen.