Tietolähteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastuslaki (379/2011)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO)

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013

Pelastustoimen strategia 2025, Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia 22.5.2012

Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2013. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2:2014

Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2019 sekä tulossuunnitelma 2015, Sisäministeriön julkaisu 34/2014