Tietolähteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Pelastuslaki (379/2011)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO).

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2013

Pelastustoimen strategia 2025, Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012

Pelastustoimen tilinpäätös – Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta. Toimittanut Teija Mankkinen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2013

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje, Sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2012

Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2013. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2:2014