Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Pelastustoimen tavoitteena on lisätä turvallisuutta onnettomuuksia ja niiden seurauksia vähentämällä. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä ihmisten ja organisaatioiden omaa turvallisuuteen liittyvää osaamista, valvomalla turvallisten olosuhteiden toteutumista erityisesti rakennuksissa ja yleisötapahtumissa, toimimalla asiantuntijana esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä sekä tuottamalla nopeaa apua onnettomuustilanteissa.

Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärä säilyi edeltäneen vuoden tasolla. Eri tehtävätyyppien osuudessa on kuitenkin huomattavaa vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2015 tehtävämäärää laskivat etenkin maastopalojen huomattavasti vähäisempi määrä sekä edelleen vähenemässä olevat ensivastetehtävien ja automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien määrät. Myös rakennuspalojen lukumäärä on ollut laskussa useamman vuoden ajan. Vahingontorjuntatehtävät puolestaan lisääntyivät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella merkittävästi. Maastopalojen ja vahingontorjuntatehtävien vuosittainen vaihtelu on monesti suurta, sillä ne ovat riippuvaisia vallitsevista sääolosuhteista.

Pelastustoimen nopean avun palvelut toteutuvat pääsääntöisesti asetettujen tavoiteaikojen mukaisesti eikä niissä ole havaittavissa merkittävää muutosta. Lähes kaikilla pelastuslaitoksilla on kuitenkin yksittäisiä alueita, joilla valtakunnallisten toimintavalmiusaikatavoitteiden saavuttamisessa on ajoittain ongelmia. Suurimmissa taajamissa on lisäksi alueita, joilla tavoitteista jäädään useana vuotena peräkkäin. Näiden alueiden toimintavalmiusaikojen parantaminen edellyttäisi muutoksia paloasemaverkostossa.