Toimintaympäristö

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö on kuvattu erillisessä julkaisussa

Siirry Toimintaympäristön kuvaukseen tästä

Kuvauksessa on kaksi osaa. Ensimmäisen rakenne vastaa aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategian rakennetta. Kuvauksen toisessa osassa kuvataan toimintaympäristöä arvioinnin yhteisen teeman, Lapset ja nuoret, näkökulmasta, Kuvausta pääsee katsomaan linkkien kautta.

Kuvauksen rakenne

Yleinen kuvaus

  • Väestö ja aluerakenne
  • Elinkeinorakenne ja talous

Lapset ja nuoret -teeman mukainen kuvaus

  • Taustaindikaattorit
  • Lapset ja nuoret palvelujen piirissä
  • Nuorten kokemus hyvinvoinnistaan ja terveyskäyttäytymisestään