6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen.

Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti. Pohjois-Pohjanmaalla ikäluokan pieneneminen on kyseisellä aikavälillä viisi prosenttia ja Kainuussa 15 prosenttia (Kuvio 2.6.1.). Koko alueella tämä tarkoittaa kuusivuotiaiden osuuden laskevan vajaan seitsemänprosenttiyksikköä vuoteen 2025. Manner-Suomessa samalla aikavälillä määrä laskee noin viisi prosenttiyksikköä.

Kuva 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste vuosina 2014−2025