Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus pysyi ennallaan. Alueelliset erot olivat edelleen suuria ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa enintään 10 kilometrin etäisyydellä.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista peruskoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä oli hieman parantunut vuoteen 2013 verrattuna, joskin se edelleen oli yli seitsemän prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon (Taulukko 4.6.1.).

Tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta 30 kilometrin etäisyydellä alueelliset erot tasaantuivat. Keskimäärin 96 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. Pohjois-Suomen saavutettavuus jäi Manner-Suomen keskiarvon alle ja se heikkeni vuoteen 2013 verrattuna.

Kartalla (Kartta 4.6.1.) havainnollistetaan ammatillisen koulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta 10 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta.

Taulukko 4.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuoisna 2011, 2013 ja 2015

Kartta 4.6.1. Enintään 10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä asuvien 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta vuonna 2015