Arviointiasetelma

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kirjastotoimen arviointikohteena oli kirjastopalvelujen saavutettavuus ja palvelujen saatavuus. Arvioitavana olivat palveluverkon muutokset ja palvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Samaa kohdetta arvioitiin edellisen kerran 2007. Yksittäisten kirjastojen tuottamia erityispalveluja tai verkkopalveluja ei tässä yhteydessä arvioitu.

Edellisessä arvioinnissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista on toteutunut selkeästi yksi. Yleisten kirjastojen laatusuositukset julkaistiin 2010. Kunnille esitetty riittävän aineistomäärän turvaaminen on lasten ja nuorten kirjojen osalta toteutunut osittain, vaikka kaiken kaikkiaan kirjastojen aineistonhankinta on vähentynyt.  Kuntia myös kannustettiin vahvistamaan lähikirjastojen ja kirjastoautojen asemaa lasten ja nuorten kirjastopalveluna. Varsinkin autopalveluja on kuitenkin karsittu. Vaikka kirjastojen yhteistyö kirjastokimppojen muodossa on lisääntynyt, yhteistyö kirjastoautopalvelujen järjestämisessä on harvinaisempaa. Valtion toivottiin tuolloin turvaavan jatkossakin kirjastojen perustamishankkeiden rahoitusta. Valtionosuusuudistus muutti tilanteen.  Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (676/2014) kirjastojen perustamishankkeiden erillisrahoitus jäi pois.