Johdanto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Johdanto vuotta 2015 koskevaan alueelliseen peruspalvelujen arviointiin

PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI SÄHKÖISTYI

Olemme jälleen arvioineet alueemme – Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun - peruspalvelujen saatavuutta ja laatineet siitä raportin koskien vuotta 2015.  Raportti on nyt laadittu sähköiseen muotoon ja näin hyödynnettävissä monipuolisesti. Peruspalveluja arvioidaan myös valtakunnallisesti ja tätä koskeva raportti valmistui huhtikuussa.  Alueellisissa raporteissa syvennetään valtakunnallisen arvioinnin tuloksia ja tuodaan niihin alueellinen ja kuntakohtainen näkökulma.

Peruspalvelujen arvioinnin läpikäyvänä teemana on tällä kertaa lapset ja nuoret.  Teema on ajankohtainen ja tärkeä koko alueellemme.  Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan runsaasti palveluja lapsille ja nuorille.  Kainuussa on haasteena, kuinka ikääntyvät kunnat pystyvät tarjoamaan pieneneville nuorille ikäluokille riittävät palvelut.

Arvioidut palvelut liittyvät opetus- ja kulttuuritoimeen, kirjastoasioihin, liikuntaan ja nuorisotyöhön, lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuteen.

Raportissa on laaja kuvaus alueemme väestöstä, elinkeinorakenteesta, kuntataloudesta sekä teeman mukaisesti lasten ja nuorten olosuhteista.  Raportti sisältää runsaasti tietoa peruspalveluista ja niihin liittyvistä haasteista kuin myös asiantuntijaryhmien laatimia toimenpide-ehdotuksia palvelujen parantamiseksi.

Arviointia voidaan hyödyntää peruspalvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa kuin myös kansalaiskeskustelussa. Aluetason vertailevaa tietoa julkisten peruspalvelujen tilasta tarvitaan yhä enemmän.  Vuoden 2019 alusta voimaan tuleva maakuntauudistus tuo suuria muutoksia peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Uudistuksen keskeinen tavoite on palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen kaikkialla Suomessa. Aiemmissa arvioinneissa kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa, kun arvioimme uudistusten vaikutuksia.  Kehitämme peruspalvelujen arviointia tulevaisuudessa monipuolisemmaksi ja reaaliaikaisemmaksi digitalisaation avulla.  Tavoitteena on, että arviointi palvelee entistä paremmin eri tahojen perustyötä ja valtakunnallisten uudistusten toimeenpanon seurantaa.

Toivon, että tutustutte raporttiin ja voitte hyödyntää sitä omassa toiminnassanne.

Kiitän lämpimästi kaikkia raportin valmisteluun osallistuneita.

Oulussa 7. kesäkuuta 2016

 

Terttu Savolainen

Ylijohtaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto