Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Johtopäätökset

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen. Kyselyyn vastanneista Manner-Suomen kunnista viidennes (54 kuntaa) ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli vuonna 2015 kunnassa alle kymmenen. Kyselyn mukaan koko Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella esiopetukseen osallistumattomia oli vuonna 2015 alle kymmenen.

Pohjois-Suomessa suurin osa esiopetuksesta järjestetään edelleen päiväkotien yhteydessä. Päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistuu 67 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen 33 prosenttia. Vuoden 2013 jälkeen jakautuma on pysynyt samana, poiketen valtakunnallisesta kehityksestä, jossa esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt päiväkotien yhteydessä ja vähentyneet koulujen yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa.

Päiväkotien esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä on Manner-Suomessa kasvanut ja koulujen esiopetukseen kuljetettavien määrä on huomattavasti vähentynyt. Pohjois-Pohjanmaalla kuljetustarve on molemmissa järjestämismuodoissa vähentynyt noin 11 prosenttiyksikköä ja Kainuussa väheneminen on noin neljä prosenttiyksikköä.

Esiopetukseen osallistumattomuuden yleisimmät syyt olivat: huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on huoltajien mukana ulkomailla ja huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.

Vuorohoidossa olevien Manner-Suomen esiopetusikäisten määrä on vajaa 2 000 oppilasta. Heistä esiopetukseen osallistuivat lähes kaikki. Vuorohoito ei ollut syynä esiopetukseen osallistumattomuuteen.

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.

Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.

Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna.

Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä ottaen huomioon eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia kuntalaisia.