Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huolehtia, että nuorille on tarjolla riittävä määrä toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja. Lisäksi jokaiselle tulee turvata toisen asteen koulutuspaikka myös harvaan asutuilla alueilla. Erityisesti Kainuun alueelle tulee huolehtia resurssit tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien takaamiseksi. Toisen asteen koulutuksen saavutettavuudessa on alueellisia eroja niin lukiokoulutuksen, ammatillisen toisen asteen kuin kolmen eri koulutusalan saavutettavuuden osalta.
  • Koulutuksen järjestäjien tulee edistää toisen asteen koulutuksen verkostoitumista, monimuoto-opetuksen kehittämistä ja teknologian hyödyntämistä. Eri oppilaitosten ja oppilaitosmuotojen välistä yhteistyön kehittämistä on hyvä edelleen jatkaa. Harvaan asutuilla alueilla on julkisen liikenteen toimivuus varmistettava, jotta koulutuksen saavutettavuus turvataan. Ensisijaisesti koulutuksen tulisi olla saavutettavissa kotoa, mutta myös toimivat ja turvalliset asuntolapalvelut ovat tärkeä tuki kodin ulkopuolella asuville.
  • Koulutuksen ylläpitäjille tulee turvata mahdollisuudet riittävään opintojen ohjaukseen sekä yhdenvertaiseen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämiseen.