Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

PSAVI-alueen kunnissa oli vaihtelevasti tarjolla nuorisotyön palveluja. Nuorisotilojen avoimet ovet ja etsivä nuorisotyö löytyivät kaikista PSAVI-alueen kunnista. Yhteistyötä muiden toimijoiden kuten seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa tulee lisätä. Yhteistyöllä nuorisotiloja voidaan pitää auki useammin ja pitempään. Liikenneasemat ja pikaruokapaikat voivat olla myös kunnallisen nuorisotyön toimintaympäristöjä.

Jokaisessa PSAVI-alueen kunnassa oli nuorisotila. Nuorisotilan kunto ja saavutettavuus tulee tarkistaa kaikissa kunnissa. PSAVI-alueella nuorisotoimeen käytettiin keskimäärin enemmän rahaa nuorta kohden kuin koko maassa, mutta henkilöstöä oli vähemmän. Henkilöstön määrä tulee tarkistaa niin, että se vastaa kunnallisen nuorisotyön tarpeita.

Kunnallinen nuorisotyö saa palautetta suoraan palvelujen käyttäjiltä lähinnä suullisesti. Joissakin kunnissa oli käytössä kyselylomake tai sähköinen kyselyjärjestelmä. Arviointi ei ole kaikissa kunnissa systemaattista, eikä arviointipalautetta dokumentoida. Arviointia tulee tehdä säännöllisesti ja tulokset tulee dokumentoida, jotta toimintaa voidaan kehittää. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen tulee ottaa nuorisotoimen palaute- ja arviointiaineisto käyttöön kaikissa kunnissa. Asiantuntija- ja vertaisarviointia tulee lisätä ja laadunarviointijärjestelmiä tulee ottaa käyttöön kaikissa kunnissa.

Nuorilta saadaan palautetta suullisesti ja lomakkeilla. Nuoret, jotka ovat mukana nuorisotoimen toimintojen suunnittelussa ja nuorisovaltuustot eivät käytä kerättyä palautetta kaikissa kunnissa. Kunnallisen nuorisotyön tulee ottaa käyttöön systemaattinen arviointijärjestelmä, jotta toimintoja voidaan kehittää yhdessä nuorten kanssa. Myös toimintojen ulkopuolella olevat nuoret tulee ottaa mukaan arviointiin.