Koulujen määrä ja koko, oppilaiden määrä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut viime vuosina?

Koulujen määrä on edelleen vähentynyt. Yhtenäiskouluja on entistä enemmän. Pohjois-Pohjanmaalla peruskoulun oppilasmäärät ovat kasvussa ja Kainuussa peruskoulun oppilasmäärän lasku on tasoittumassa alakoulun osalta.

Koulujen määrä

Syksyllä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli kaikkiaan 247 perusopetusta antavaa koulua. Näistä Pohjois-Pohjanmaalla oli 210 ja Kainuussa 37. Luvussa ovat mukana kaikki suomenkieliset sekä muun kieliset peruskoulut lukuun ottamatta ruotsinkielisiä peruskouluja. Mukana ovat peruskoulujen lisäksi myös koulut, joissa annetaan sekä perusopetusta (vuosiluokat 7–9 tai 1–9) että lukio-opetusta (Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen perus- ja lukioasteen koulut), mutta mukana eivät ole peruskouluasteen erityiskoulut.

Perusopetuksen kouluja oli vuonna 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 14 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana kaksi vuotta aikaisemmin. Tarkasteluvuosien 2011–2015 välisenä aikana vuosiluokkien 1–6 koulujen (alakoulujen) määrä väheni Pohjois-Pohjanmaalla kaikkiaan 14 koululla ja vuosiluokkien 7–9 koulujen (yläkoulujen) määrä kahdeksalla koululla. Vuosiluokkien 1–9 yhtenäiskoulujen määrä kasvoi kuudella koululla. Pohjois-Pohjanmaan koulujen määrän kehitys vastaa Manner-Suomen kehitystä, jossa tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana alakoulujen ja yläkoulujen määrä on vähentynyt ja yhtenäiskoulujen määrä vastaavasti kasvanut. Kainuussa taas koulujen lakkauttamiset keskittyvät alakouluihin, joita lakkautettiin tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana kahdeksan. (Taulukko 3.5.1.   

Koulujen koko

Syksyllä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli yhteensä 170 alakoulua, joista 145 oli Pohjois-Pohjanmaalla ja 25 Kainuussa. Yli 50 oppilaan alakouluja oli Pohjois-Pohjanmaalla kolme neljäsosa alakouluista ja Kainuussa hieman yli puolet. Tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana Pohjois-Pohjanmaalla lakkautukset koskivat enemmän yli 50 oppilaan alakouluja ja Kainuussa vastaavasti alle 50 oppilaan alakouluja. (Taulukko 3.5.2.) Pienin alakoulu Pohjois-Pohjanmaalla oli Pudasjärven Syötteen koulu, 19 oppilasta, ja suurin Oulun Kiiminkijoen koulu, 524 oppilasta. Kainuussa pienin alakoulu oli Hyrynsalmen Moisiovaaran koulu, 15 oppilaasta, ja suurin Kajaanin Pietari Brahen koulu, 666 oppilasta.

Syksyllä 2015 Pohjois-Suomessa oli 23 yläkoulua ja 54 yhtenäiskoulua. Tarkasteluvuosina 2011–2015 Pohjois-Pohjanmaalla isompien yhtenäiskoulujen määrä kasvoi ja alle 300 oppilaiden yläkoulujen määrä väheni. Kainuussa taas kasvoi eniten alle 300 oppilaan yhtenäiskoulujen määrä. (Taulukko 3.5.3.) Pohjois-Pohjanmaan pienin yläkoulu vuonna 2015 oli Raahen Vihannin koulu, 102 oppilasta, ja suurin Ylivieskan Jokirannan koulu, 573 oppilasta. Yhtenäiskouluista pienin oli Hailuodon peruskoulu, jossa oli 72 oppilasta. Suurimmassa, Liminganlahden yhtenäiskoulussa, oli 1 159 oppilasta. Kainuussa yläkoulujen oppilasmäärät vaihtelivat Kuhmon Tuupalan koulun 250 oppilaasta Kajaanin lyseon 565 oppilaaseen. Yhtenäiskoulujen vaihteluväli Kainuussa oli Ristijärven keskuskoulun 89 oppilaasta Kajaanin keskuskoulun 620 oppilaaseen.

Oppilasmäärä

Seuraavassa tarkastellaan erikseen perusopetuksen ala- ja yläluokkien oppilasmäärää. Oppilasmäärätilanne on ajankohdalta 20.9. Oppilasmäärässä ovat mukana vuosiluokkien 1–9 oppilaat kaikista kieliryhmistä, myös erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat. Mukana eivät ole koulujen esiopetuksessa olevat oppilaat eivätkä lisäopetusta saavat oppilaat.

Vuosiluokkien 1–6 koulujen oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli peruskoulun alakoulussa 38 520 oppilasta, joista erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita oli 1 689. Oppilaista 48 prosenttia oli tyttöjä ja 52 prosenttia poikia. Poikien ja tyttöjen osuus on pysynyt samana tarkasteluvuodet 2011–2015. Pohjois-Pohjanmaalla alakoulujen oppilaita oli 33 824. Oppilasmäärä kasvoi vuosien 2011 ja 2015 välisenä aikana yhteensä yli 2 300 oppilaalla. Kainuussa oli vuonna 2015 alakouluissa 4 696 oppilasta. Tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana oppilasmäärä laski Kainuussa lievästi. (Taulukko 3.5.4.) Oulun alakoulun oppilaiden osuus oli noin 40 prosenttia kaikista Pohjois-Pohjanmaan alakoulujen oppilaista. Alakoulujen oppilasmäärä kasvoi suhteellisesti eniten Oulussa, Limingassa, Lumijoella, Pyhännällä ja Tyrnävällä ja laski suhteellisesti eniten Reisjärvellä. Kajaanin alakoulun oppilaiden osuus oli 53 prosenttia kaikista Kainuun alakoulun oppilaista. Kajaani oli Kainuussa ainoa kunta, joissa alakoulujen oppilasmäärä kasvoi tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana. Suhteellisesti eniten oppilasmäärä väheni Hyrynsalmella. (Kuvio 3.5.1.)

Vuosiluokkien 7–9 koulujen oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen peruskoulujen yläkoulun vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä oli 18 041 oppilaista. Heistä erityisen tuen päätöksen saaneita oli 1 388. Tyttöjen ja poikien osuudet olivat samat kuin alaluokilla ja pysyivät samoina tarkasteluvuodet 2011, 2013 ja 2015. Pohjois-Pohjanmaalla yläkoulujen oppilaita oli 15 651. Oppilasmäärä oli vuosina 2011–2013 laskeva, mutta kääntyi syksyllä 2015 lievään kasvuun. Kainuussa yläkoulujen oppilaita oli 2 390. Tarkasteluvuosien 2011–2015 välisenä aikana oppilasmäärä laski noin 300 oppilaalla (Taulukko 3.5.5.). Pohjois-Pohjanmaalla eniten yläkoulun oppilaita oli Oulussa, jossa oli noin 43 prosenttia kaikista Pohjois-Pohjanmaan yläkoulun oppilaista. Tarkasteluvuosien 2011–2015 aikana Pohjois-Pohjanmaalla yläkoulujen oppilasmäärä kasvoi suhteellisesti eniten Limingassa ja Tyrnävällä ja laski suhteellisesti eniten Kuusamossa. Kainuussa noin 49 prosenttia kaikista Kainuun yläkoulun oppilaista oli Kajaanissa. Kainuussa yläkoulun oppilasmäärät vähenivät Puolankaa ja Ristijärveä lukuun ottamatta. (Kuvio 3.5.2.)

Taulukko 3.5.1. Perusopetuksen koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 3.5.2. Perusopetuksen 1–6 luokkien alle ja yli 50 oppilaan koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 3.5.3. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 ja 1–9 alle ja yli 300 oppilaan koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 3.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä ja muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 3.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä ja muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Kuvio 3.5.1. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärien muutokset (lkm) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuosina 2011–2013 ja 2013–2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Kuvio 3.5.2. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärien muutokset (lkm) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuosina 2011–2013 ja 2013–2015 (20.9.)

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot