Kuvat ja taulukot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Kuvio 12.5.1. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet (%) alueen asukasluvusta pelastustoimen alueittain vuosina 2013–2015

Kuvio 12.5.2. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneiden määrä kohderyhmittäin pelastustoimen alueittain vuonna 2015

Kuvio 12.5.3. Valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä kohderyhmittäin pelastustoimen alueittain vuonna 2015