Kuvat ja taulukot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Taulukko 3.5.1. Perusopetuksen koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Taulukko 3.5.2. Perusopetuksen 1–6 luokkien alle ja yli 50 oppilaan koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Taulukko 3.5.3. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 ja 1–9 alle ja yli 300 oppilaan koulut (pl. ruotsinkielinen) vuosina 2011, 2013 ja 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Taulukko 3.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä ja muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 3.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä ja muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 3.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 3.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 3.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Taulukko 3.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Taulukko 3.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) maakunnittain Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013

Taulukko 3.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2015

Kuvio 3.5.1. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärien muutokset (lkm) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuosina 2011–2013 ja 2013–2015 (20.9.)

Kuvio 3.5.2. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärien muutokset (lkm) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuosina 2011–2013 ja 2013–2015 (20.9.)

Kuvio 3.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän muutoksesta (%) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain 2015-2025, vertailu vuoteen 2014

Kuvio 3.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän muutoksesta (%) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain 2015-2025, vertailu vuoteen 2014

Kartta 3.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 koulujen saavutettavuus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuonna 2015

Kartta 3.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7-9 koulujen saavutettavuus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuonna 2015