Kuvat ja taulukot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuvat ja taulukot

Kartta 7.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Pohjois-Suomessa vuonna 2009.

Kartta 7.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Pohjois-Suomessa vuonna 2014.

Kuvio 7.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Pohjois-Suomessa. 

Kuvio 7.10.1. Taiteen ja kulttuurin soveltaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Pohjois-Suomessa.

 

Taulukko 7.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden käyttökustannusten osuus Pohjois-Suomessa ja koko maassa vuosina 2006–2014.

Taulukko 7.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Pohjois-Suomessa ja koko maassa vuosina 2012 ja 2014.

Taulukko 7.8.3. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Pohjois-Suomessa ja koko maassa keskimäärin vuosina 2005–2014.

Taulukko 7.9.1. Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet erikokoisissa kunnissa Pohjois-Suomessa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.

Taulukko 7.9.2. Pohjois-Suomen ja Manner-Suomen kuntien arviot yleisessä kulttuuritoiminnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärästä vuonna 2014.

Taulukko 7.9.3. Yleisen kulttuuritoiminnan johtajan tai muun vastuuhenkilön koulutus erikokoisissa kunnissa Pohjois-Suomessa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.