Kuvat ja taulukot

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kuvat ja taulukot

Kuvio 8.5.1. Virallisesti hyväksytyt kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.5.2. Virallisesti hyväksytyt kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntatyypeittäin vuonna 2015

Kuvio 8.6.1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kuntien ilmoittamat käyttövuoropolitiikan keskeisimmät tavoitteet vuonna 2015.

Kuvio 8.7.1. Seuraako kunta käyttövuoropolitiikan tavoitteiden toteutumista?

Kuvio 8.7.2. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.7.3. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi

vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.8.1. Onko kunnalla virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia?

Taulukko 8.8.1. Tärkein käyttäjäryhmä, johon kunnan käyttömaksupolitiikan myönteiset painotukset kohdistuivat vuosina 2007 ja 2015.

Kartta 8.9.1. Ilmaiset liikuntapaikat lapsille ja nuorille PSAVI –alueen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.9.1. Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille PSAVI -alueella vuonna 2015

Kuvio 8.9.2. Maksuttomat liikuntapaikat lapsille ja nuorille tarjoavat kunnat kuntatyypeittäin vuosina 2007 ja 2015 PSAVI –alueella.

Kuvio 8.9.3. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu aluehallintoviraston alueilla vuonna 2015

Kuvio 8.9.4. Lapsille ja nuorille yleisimmät maksuttomat liikuntapaikat PSAVI -alueen kunnissa 2015

Kuvio 8.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille PSAVI –alueen kunnissa 2015.

Kuvio 8.10.2. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käyttömaksujen keskiarvot eniten käytetyillä sisäliikuntapaikoilla Etelä-Suomen kunnissa vuosina 2007 ja 2015

Taulukko 8.10.1. Eri liikuntapaikkojen käyttövuorojen hintatietoja PSAVI -alueella vuosina 2007 ja 2015