Kuvat ja taulukot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Taulukko 11.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013-2015.

Taulukko 11.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.4. Lääkärillä käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.5. Lääkärille pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.6. Kuraattorilla käynnit. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.7. Kuraattorille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.8. Psykologilla käynnit. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.9. Psykologille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.10. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.6.1. Koulun käytettävissä koulupsykologin palveluja tai toimintaa.

Taulukko 11.6.2. Koulun käytettävissä koulukuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa. 

Taulukko 11.6.3. Koulun käytettävissä kouluterveydenhoitajan palveluja tai toimintaa.

Taulukko 11.6.4.  Koulun käytettävissä koululääkärin palveluja tai toimintaa.

Taulukko 11.6.5. Lukion käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.6. Lukion käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.7. Lukion käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.8. Lukion käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.9. Oppilaitoksen käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.10. Oppilaitoksen käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.11. Oppilaitoksen käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.12. Oppilaitoksen käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Taulukko 11.6.13. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014-2015.

Taulukko 11.6.14. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013 – 2014.

Taulukko 11.6.15. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013 – 2014.