Käyttäjäryhmien liikunnan edistäminen käyttömaksupolitiikalla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunta edistää käyttäjäryhmien liikuntaa käyttömaksupolitiikalla?

Lasten ja nuorten käyttämät liikuntapaikat olivat pääsääntöisesti maksuttomia yli puolessa alueen kunnista.

Liikuntapaikkojen käyttö oli maksutonta lapsille ja nuorille 54 %:ssa PSAVI -alueen kunnista (Kartta 8.9.1.). Vastaava luku erityisryhmien kohdalla oli 29 %, aikuisten käyttäjien kohdalla 14 % ja kilpaurheilijoille liikuntapaikojen käyttö oli maksutonta 18 %:ssa kunnista (Kuvio 8.9.1.).

Yleisimmin lapsille ja nuorille oli tarjolla maksuttomia liikuntapaikkoja maaseutumaisissa kunnissa (Kuvio 8.9.2.). Ilmaiset liikuntapaikat tarjoavien maaseutumaisetn kuntien määrä oli lisääntynyt merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna. Vastaavasti maksuttomat liikuntapaikat lapsille ja nuorille tarjoavien kaupunkimaisten kuntien määrä oli vähentynyt 29 prosentista 11 prosenttiin.

PSAVI –alueen kunnista 40 % otti huomioon harrastuskustannusten nousun pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille. Lisäksi kunnat alensivat lasten ja nuorten käyttövuorojen hintoja ja tukivat seuroja käyttövuorojen ostossa yksityisiltä liikuntapaikkojen ylläpitäjiltä. Myös hintojen korotuksista on luovuttu lasten ja nuorten osalta. (Kuvio 8.9.3.).

Yleisimmin ilmaisia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille olivat yleisurheilu- ja pallokentät sekä koulujen liikuntasalit (Kuvio 8.9.4.).  Näiden liikuntapaikkojen maksullisuus oli hieman lisääntynyt vuodesta 2007.

8.9.1. Ilmaiset liikuntapaikat lapsille ja nuorille PSAVI -alueella vuonna 2015

Kuvio 8.9.1. Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille PSAVI -alueella vuonna 2015

Kuvio 8.9.2. Maksuttomat liikuntapaikat lapsille ja nuorille tarjoavat kunnat kuntatyypeittäin vuosina 2007 ja 2015 PSAVI –alueella.

Kuvio 8.9.3. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu aluehallintoviraston alueilla vuonna 2015

Kuvio 8.9.4. Lapsille ja nuorille yleisimmät maksuttomat liikuntapaikat PSAVI -alueen kunnissa 2015