Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus oli edelleen melko hyvä.

Lukiokoulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta, johon haetaan yhteishaussa.

Manner-Suomessa noin 85 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 10 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta (Taulukko 4.5.1.). Verrattuna aiempiin vuosiin lukiokoulutuksen 10 kilometrin saavutettavuus parani 0,5 prosenttiyksikköä Pohjois-Suomen alueella.

Lukiokoulutuksen saavutettavuuserot tasaantuivat kun tarkasteluetäisyys oli 30 kilometriä. Vuonna 2015 Pohjois-Suomen alueen lukiokoulutuksen saavutettavuus jäi alle Manner-Suomen keskiarvon.

Lukiokoulutuksen saavutettavuus on enintään 30 kilometrin etäisyydellä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella 97 prosenttia, kun se on Manner-Suomessa 98 prosenttia. Runsasväkisimmillä alueilla lukiot ovat hyvin nuorten saavutettavissa.

Kartalla (Kartta 4.5.1.) havainnollistetaan toisen lukiokoulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta 10 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta.

Taulukko 4.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 4.5.1. Enintään 10 kilometrin etäisyydellä lukion opetuspisteestä asuvien 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta vuonna 2015