Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia (Taulukko 2.5.1.). Vuosien 2013–2015 välisenä aikana esiopetusoppilaiden määrä väheni Pohjois-Pohjanmaalla, mutta kasvoi hiukan Kainuussa.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja.

Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee maakuntien välillä huomattavasti (Taulukko 2.5.1.). Vuonna 2015 esiopetuksesta oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella päivähoidon yhteydessä järjestettyä 67 prosenttia ja koulun yhteydessä 33 prosenttia. Koko Manner-Suomen alueella esiopetusta järjestetään enemmän päivähoidon yhteydessä kuin kouluissa.

Taulukko 2.5.1. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä maakunnittain vuonna 2015