Nuorisotyön resurssit

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat nuorisotyön käyttömenot, henkilöstön määrä ja nuorten käytettävissä olevat nuorisotilat?

PSAVI-alueella nuorisotoimeen käytettiin keskimäärin enemmän rahaa nuorta kohden kuin koko maassa, mutta henkilöstöä oli vähemmän. Jokaisessa PSAVI-alueen kunnassa oli nuorisotila.

Kunnat käyttivät varoja kunnalliseen nuorisotyöhön vuositasolla vaihtelevasti eri kunnissa. Koko maassa nuorisotoimeen satsattiin yli 176 miljoonaa euroa ja PSAVI-alueella yli 19 miljoonaa euroa. Määrärahat ovat kasvaneet vuodesta 2008 seitsemän miljoonaa euroa PSAVI-alueella.

PSAVI-alueen kunnista määrällisesti eniten nuorisotyöhön käytti Oulun kaupunki. Oulu ja Suomussalmi käyttivät 0,9 % kunnan koko budjetista nuorisotyöhön. Koko maan keskiarvo oli 0,5 %. Vuonna 2008 PSAVI-alueen kunnissa osoitettiin nuorisotoimen käyttöön noin 68 € alle 29 -vuotiasta kohden. Vuonna 2015 luku oli 109 € eli kasvua on ollut yli 60 %. Eniten määrärahoja nuorisotyöhön osoitettiin Suomussalmella (326 €). Pohjois-Pohjanmaan kunnista eniten nuorisotyöhön käytti Taivalkoski (169 €). Pienin määräraha Kainuussa oli Ristijärvellä (45 €) ja Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksella (31 €). Kartta 9.6.1. Koko maassa määräraha oli keskimäärin 97,7 € alle 29-vuotiasta kohden. PSAVI-alueen kunnat saivat nuorten parissa tehtävään työhön myönnettävää valtionavustusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta yhteensä 3,4 miljoonaa € vuonna 2015. Etsivään nuorisotyöhön myönnettiin 30 000 € henkilötyövuotta (HTV) kohden, nuorten työpajatoimintaan 1 550 000 € ja lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 250 000 €. Lisäksi aluehallintovirasto myönsi lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toimeenpanoon yhteensä 110 000 €.

PSAVI:n nuorisotoimi kysyi alueensa kunnilta vuonna 2014 kuntien nuorisotyöntekijöiden määrää ja toimenkuvaa. Vastausten mukaan PSAVI-alueella työskenteli yhteensä noin 160 HTV kunnallisessa nuorisotyössä. Henkilöt työskentelivät nuorisotoimenjohtajina, nuorisosihteereinä, nuoriso-ohjaajina tai erityisnuorisotyöntekijöinä. Tämän lisäksi alueella oli noin 50 HTV etsivää nuorisotyötä tekeviä sekä noin 130 HTV nuorten työpajojen työntekijää. Kainuussa eniten kunnallisia nuorisotyöntekijöitä tuhatta alle 29-vuotiasta kohden oli Sotkamossa (2,14 HTV) ja vähiten Suomussalmella (0,54). Pohjois-Pohjanmaalla eniten nuorisotyöntekijöitä tuhatta alle 29-vuotiasta kohden oli Hailuodossa (2,57) ja vähiten Nivalassa (0,32). Kartta 9.6.2. Koko Suomessa tuhatta alle 29-vuotiasta kohden oli 1,02 HTV kunnallista nuorisotyöntekijää ja PSAVI-alueella 0,83 HTV.  

Jokaisessa PSAVI-alueen kunnassa oli nuorisotila. Kartta 9.6.3. Joissakin kunnissa niitä oli useampiakin. Esimerkiksi Oulun kaupungissa oli yhteensä 26 nuorisotilaa ja Kajaanissa kuusi. Kyselyn mukaan PSAVI-alueella oli yhteensä 104 nuorisotilaa. Vuonna 2008 alueella niitä oli 109, joten nuorisotilojen määrä ei ole juurikaan muuttunut alueella. Yksittäisten kuntien osalta muutosta oli kuitenkin tapahtunut. Sotkamossa oli vuonna 2008 yhteensä kahdeksan nuorisotilaa ja vuonna 2015 kaksi. Oulun kaupungista on vähentynyt kahdeksan nuorisotilaa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Hyrynsalmi, Paltamo, Raahe, Tyrnävä ja Ylivieska olivat sen sijaan saaneet kaksi nuorisotilaa lisää. Nuorisotilojen kunnosta ei kysytty erikseen. Avoimissa vastauksissa oli muutama maininta nuorisotilojen kunnostamisen tarpeesta, mutta pääsääntöisesti kuntien nuorisotilat PSAVI-alueella vaikuttivat olevan hyvässä kunnossa.

Kartta 9.6.1.

Kartta 9.6.2.

Kartta 9.6.3.