Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen alueellisessa saavutettavuudessa on tapahtunut viime vuosina?

Perusopetuksen saavutettavuus parani jonkin verran edellisistä vuosista sekä ala- että yläluokilla.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella perusopetuksen saavutettavuus parani edellisistä vuosista sekä ala- että yläluokilla. Vuonna 2015 keskimäärin 92 prosenttia 7–12-vuotiaista ja 79 prosenttia 13–15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta. Vastaavat arvot vuosina 2011 olivat ala- ja yläluokilla 90 ja 77 prosenttia ja vuonna 2013 ala- ja yläluokilla 91 ja 78 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla perusopetuksen saavutettavuus parani koko ajan tarkasteluvuosien 201–2015 aikana. Myös Kainuussa perusopetuksen saavutettavuus pääasiassa parani vuosien 2011–2015 aikana. Kuitenkin vuosien 2011–2013 aikana yläluokkien saavutettavuus heikkeni hieman, mutta kääntyi parempaan vuoteen 2015 mennessä. (Taulukko 3.8.1.) Perusopetuksen saavutettavuuden palvelutavoitteena ollut saavutettavuuden säilyttäminen edellisvuosien tasolla tai saavutettavuuden parantaminen edellisvuosien tasosta on saavutettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Vuonna 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella noin 30 prosentissa kunnista 7–12-vuotiaiden perusopetuksen saavutettavuus ylitti Manner-Suomen keskimääräisen saavutettavuusarvon (91,4 %) ja noin 20 prosentissa kunnista 13–15-vuotiaiden perusopetuksen valtakunnallisen saavutettavuusarvon (78,7 %). Vuoden 2013 arviointiin verrattuna 7–12-vuotiaiden perusopetuksen saavutettavuus parani tai pysyi samana Pohjois-Pohjanmaalla noin 60 prosentissa kunnista ja Kainuussa noin 55 prosentissa kunnista. Vastaavasti 13–15-vuotiaiden saavutettavuus parani tai pysyi ennallaan molemmissa maakunnissa noin 55 prosentissa kunnista. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella eniten yläluokkien saavutettavuus parani vuodesta 2013 vuoteen 2015 Ristijärvellä (15 prosenttiyksikköä) ja heikkeni eniten Pyhäjärvellä (10 prosenttiyksikköä). Vastaavasti alaluokkien osalta eniten saavutettavuus parani vastaavana ajankohtana Puolangalla (8 prosenttiyksikköä) ja heikkeni Ristijärvellä (7 prosenttiyksikköä).  

Kuntaryhmittäisessä tarkastelussa tulee esille väestön ja asutuksen keskittymisen vaikutus saavutettavuuteen. Paras perusopetuksen saavutettavuus on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kaupunkimaisissa kunnissa ja heikoin maaseutumaisissa kunnissa. Alaluokilla alle 60 prosentin saavutettavuus oli Hyrynsalmella, Tyrnävällä ja Vaalassa ja yläluokilla alle 45 prosentin saavutettavuus oli Sievissä ja Tyrnävällä. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa alakoulujen ja yläkoulujen välinen ero saavutettavuudessa on suurempi kuin kaupunkimaisissa kunnissa. (Taulukko 3.8.2.)

Vuonna 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella saavutettavuusarvot vaihtelevat 7–12-vuotiaiden kohdalla Haapajärven 54 prosentin ja Sotkamon 99 prosentin välille. Alaluokkien saavutettavuudessa seitsemän kuntaa ylitti 95 prosentin saavutettavuusarvon. Kaupunkimaisista kunnista Oulussa ja Kempeleessä oli lähes 99 prosentin saavutettavuus alaluokilla. (Kartta 3.8.1.)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 13–15-vuotiaiden kohdalla vaihteluväli oli Muhoksen 44 prosentista Sotkamon 99 prosenttiin. Yläluokkien saavutettavuudessa viisi kuntaa ylitti 85 prosentin saavutettavuusarvon. Kaupunkimaisista kunnista Oulussa ja Kempeleessä oli yli 90 prosentin saavutettavuus yläluokilla. (Kartta 3.8.2.)

Taulukko 3.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) maakunnittain Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013

Lähde: Aluehallintovirastot

Taulukko 3.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2015

Lähde: Aluehallintovirastot

Kartta 3.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 koulujen saavutettavuus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuonna 2015

Lähde: Aluehallintovirastot

Kartta 3.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7-9 koulujen saavutettavuus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain vuonna 2015

Lähde: Aluehallintovirastot