Käyttövuoropolitiikan seuranta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja painopisteiden toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi 52 % kunnista. Kunnat tekivät seurantaa yleisimmin kävijämääriä seuraamalla ja seuraamalla ketkä vuoroja käyttävät.

Vain 3 prosenttia kunnista ilmoitti, ettei liikuntapaikkojen käyttöä seurata millään lailla. Nämä kunnat ovat pääosin pieniä kuntia, joissa liikuntapaikkojen ja käyttäjien määrät ovat pieniä. Yleisimmin kunnat seuraavat vuorojen kävijämääriä (44%) sekä sitä kuka myönnettyjä vuoroja käyttää (36%). Lisäksi asiakaspalautetta kerää 15% kunnista. Seuranta oli hieman aktiivisempaa kuin vuonna 2010.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumisen arvioiminen oli kunnille haasteellista. Yli puolet PSAVI –alueen kunnista ei joko seurannut tavoitteiden toteutumista tai ei osannut arvioida seurataanko (Kuvio 8.7.1.). Kokonaisuudessaan PSAVI –alueella seurataan tavoitteiden toteutumista kuitenkin enemmän kuin maassa keskimäärin. Pohjois-Pohjanmaan kunnista reilu puolet seuraa tavoitteiden toteutumista kun valtakunnan tasolla vain hieman vajaalla 40 % kunnista on seuranta. Kainuussa tilanne on merkittävästi heikompi.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat lajille tai ryhmälle sopivien tilojen puute ja vuorojen riittämättömyys (Kuvio 8.7.2.). Vuonna 2010 merkittävin ongelma oli suuri kysyntä viikon ilta-ajoista (49%), nyt sen ilmoitti suurimmaksi ongelmaksi vain 15 % kunnista. Uusia käyttövuorojen hakijoita olivat työpaikkaryhmät, yksityiset henkilöt ja uusien lajien harrastajat. 

Kuntia pyydettiin ilmoittamaan viisi liikuntapaikkaa missä kysyntä oli suurinta suhteessa tarjontaan. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja -saleista. Kolmantena olivat jäähallit (Kuvio 8.7.3.). Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna kuntosalien ja pallokenttien kysyntä oli kasvanut.

 

Kuvio 8.7.1. Seuraako kunta käyttövuoropolitiikan tavoitteiden toteutumista?

Kuvio 8.7.2. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

8.7.3. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi vuosina 2010 ja 2015