Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?

Lukiokoulutus oli edelleen enemmän tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien ”juttu”.

Lukiopaikan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vastaanottaneista tytöt olivat enemmistönä 62 prosentilla, kun poikia oli vain 38 prosenttia. Lukemat noudattelevat Manner-Suomen jakaumaa (Taulukko 4.9.1.).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ammatillisen koulutuksen aloitti lukiota tasaisemmin tyttöjä ja poikia. Pojat olivat enemmistönä 56 prosentilla, kun tyttöjä oli 42 prosenttia. Manner-Suomessa tilanne on hyvin samankaltainen. Eroja tulisi todennäköisesti esiin koulutusalakohtaisissa tarkasteluissa.

Taulukko 4.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuonna 2015 alueittain ja sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)