Tietolähteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Perusopetuslaki (628/1998 ja muutos 642/2010)

Suomen perustuslaki (731/1999)

Koulujen määrät 20.9.2015, ennakkotieto. Tilastokeskus 2015

Kuljetusoppilaiden määrät 2015, ennakkotieto. Tilastokeskus 2015

Majoitusedun saavat oppilaat 2015, ennakkotieto. Tilastokeskus 2015

Peruskoulutilastot vuosilta 2011, 2013 ja 2015. Tilastokeskus

Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat, ennakkotieto. Tilastokeskus 2015

Väestöennuste iän mukaan 2015–2040. Tilastokeskus 30.10.2015

Väestöruutuaineisto L03v2014 (31.12.2014). Tilastokeskus 2015

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2012:10 (verkkojulkaisu)

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2013, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2014:14 (verkkojulkaisu)

Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia, Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioesitykseksi 2016, Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.8.2015

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Valtioneuvoston kanslia