Tietolähteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Anu 2016, Avoimen nuorisotyön arvioinnin ja tunnusluvullistamisen haasteellisuus. Teoksessa: Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 176. Helsinki: Unigrafia 186-187

Kiilakoski, Tomi 2015. Nuorisotyö, kasvatus, opetussuunnitelma. Teoksessa: Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund. Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 169. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. 152-184

Kinnunen, Viljami 2015. Kokkolan nuorisotyön murrosikä. Teoksessa: Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund. Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 169. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. 35-53

Kuntalaki (410/2015)

Kysely, nuorisoasioista vastaavat viranhaltijat, Manner-Suomen kunnat, joulukuu 2015, vastausprosentti 99,3 %, Webropol

Nuorisolaki 72/2006.

Nuorten Palvelut ry. www.nuortenpalvelut.fi (19.5.2016)

Puuronen, Anne 2013. Etsivän katse. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 70. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.