Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella perusopetuksen alueellinen saavutettavuus parani jonkin verran edellisistä vuosista sekä ala- että yläluokilla. Vuonna 2015 keskimäärin 92 prosenttia 7–12-vuotiaista ja 79 prosenttia 13–15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta. Vuonna 2013 vastaavat osuudet olivat 91 ja 78 prosenttia ja kaksi vuotta sitä aiemmin 90 ja 77 prosenttia.  

Erot kuntien välillä olivat suuria. Vaihteluväli oli alaluokkien (vuosiluokat 1-6) osalta 54–99 ja yläluokkien (vuosiluokat 7-9) osalta 44–99 prosenttia. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus oli heikoin. Muutamien tiheästi asuttujen kuntien hyvä saavutettavuus nostaa alueellista saavutettavuusarvoa niin, että tilanne näyttää kokonaisuutena kohtuulliselta. Suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi alueen eri osissa asuvat perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa asemassa.

Seuranta-aikana 2011–2015 peruskoulujen määrän väheneminen jatkui. Kaikkiaan vähennys oli 24 koulua. Koulujen lakkautuksista huolimatta kuljetusedun saavien oppilaiden osuus ei ole pienentynyt vuosiin 2011 ja 2013 verrattuna. Kaikki kodin ulkopuolelle majoitetut oppilaat olivat erityisen tuen päätöksen saaneita. Lisäksi noin 80 oppilasta oli sisäoppilaitosmuotoisissa majoituksessa.