Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus on suomalaisen osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta oleellinen asia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella 16-vuotiaita on 5961, joista Pohjois-Pohjanmaan alueella 5125 ja Kainuun alueella 836. Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus on kokonaisuudessaan edelleen jonkin verran Manner-Suomea alemmalla tasolla verrattuna aikaisempiin vertailuvuosiin 2011 ja 2013. Pohjois-Suomen AVIn alueella on suuria eroja kuntien välillä. Pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaalla toisen asteen koulutus on paremmin saavutettavissa, kun Kainuussa. Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen saavutettavuus alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella pysynyt lähes samana tarkasteluvuosien 2011, 2013 ja 2015 aikana.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus on yleensä hieman paremmin tavoitettavissa kuin ammatillinen koulutus. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta lukiokoulutusta on tarjolla keskimäärin 82 prosentille. Manner-Suomen alueella vastaava luku on 85. Lukiokoulutusta on tarjolla alle 10 kilometrin etäisyydellä Pohjois-Pohjanmaalla 83 prosentille nuorista, mutta Kainuussa vain 75 prosentille. Alle 30 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutus on saavutettavissa Pohjois-Pohjanmaalla 98 prosentilla ja Kainuussa 91 prosentilla.

Ammatillinen koulutus

Alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta ammatillista koulutusta on saavutettavissa 70 prosentille peruskoulun päättäneistä. Manner-Suomen alueella vastaava luku on 78 prosenttia. Alle 30 kilometrin etäisyydellä Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on Pohjois-Pohjanmaalla 97 prosenttia ja Kainuussa vain 72 prosenttia.

Kolme ammatillista koulutusalaa

Opetuspisteiden, joissa on tarjolla vähintään kolme ammatillista koulutusalaa, saavutettavuudessa 10 km säteellä asuinpaikasta on varsin suuria alueellisia eroja. Kainuussa kyseisiä koulutuspaikkoja on tarjolla 41 prosentille, Pohjois-Pohjanmaalla 64 prosentille kun taas Manner-Suomessa 70 prosentille peruskoulun päättäneistä. Kolmen ammatillisen koulutusalan opetuspisteen osalta Pohjois-Pohjanmaalla asuvien valinnanmahdollisuudet ovat noin 10 prosenttia heikommat, kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Pohjois-Pohjanmaalla, kuten valtakunnallisestikin, lukiokoulutukseen haetaan enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Kainuussa taas ammatilliseen koulutukseen haku oli suositumpaa kuin lukiokoulutukseen. Pohjois-Suomen AVI:n alueella lukiokoulutukseen hakijoita oli 3141, joista miehiä oli 43 prosenttia. Lukiokoulutukseen opiskelupaikan vastaanottaneista 42 prosenttia oli miehiä. Ammatilliseen koulutukseen hakijoita oli 4824, joista miehiä oli 55 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen vastaanottaneista 59 prosenttia oli miehiä. Lukio on siis enemmän tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien valinta. Oulun ja Kajaanin suurten opiskelijamäärien takia koko alueen koulutuksen saavutettavuusluvut paranevat kaupungeissa kuljettavien lyhempien koulumatkojen takia.