Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Rakennuspalojen ja automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät ovat vähentyneet kaikilla pelastustoimen alueilla koko 2010-luvun ajan. Pelastustoimen yksiköt hälytettiin erilaisiin tehtäviin Pohjois-Suomen alueella vuonna 2015 yhteensä 9 073 kertaa. Tehtävien kokonaismäärässä on havaittavissa viime vuosina vähäistä nousua. Muutos on kuitenkin pieni, eikä siitä voi päätellä pysyvää kehityssuuntaa.

Vaikka automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät ovat vähentyneet, on niitä edelleen liikaa ja suurin osa niistä on myös aiheettomia. Aiheeton hälytys aiheuttaa pelastuslaitokselle tarpeettomia kustannuksia ja sitoo tehtävään osallistuvan yksikön pois todellisista onnettomuustilanteista.

Onnettomuuskohteet saavutetaan pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti kaikilla pelastustoimen alueilla. Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella ongelmia esiintyi ensimmäisen yksikön vähimmäistavoitteessa neljällä I-riskiluokan ruudussa Oulun kaupungin alueella. Kaikilla kolmella pelastuslaitoksella oli puutteita ensimmäisen yksikön vähimmäistavoitteessa II- riskiluokan ruuduissa. Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten alueilla on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä II riskiluokan ruutujen tavoitettavuudessa.

Paloasemien sijoittuminen riskiruutuihin nähden kaikilla alueilla ei ole optimaalinen. Tämä koskee erityisesti Oulun kaupungin keskustan ja Hauliputaan kaupunginosien välistä aluetta. Tästä syystä pelastusyksiköt eivät tavoita onnettomuuskohteita valtakunnallisesti asetettujen ja palvelutasopäätöksissä päätettyjen vähimmäistavoitteiden mukaisesti.