Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnista selvästi yli puolet on laatinut kirjalliset liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet. Muutos vuoteen 2010 on merkittävä ja voidaan sanoa, että avoimuus kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteissa on lisääntynyt huomattavasti.

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite on lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Keskeisimpiä ongelmia käyttövuorojen jaossa ovat eri liikuntamuodoille sopivien tilojen puute sekä vuorojen riittämättömyys. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan on liikuntahalleista ja liikuntasaleista ja kolmantena olivat jäähallit.

Liikuntapaikkojen käyttömaksuista päätettäessä painotetaan selkeästi eniten lasten ja nuorten liikunnan edistämistä. Kuntien ylläpitämät liikuntapaikat ovat pääosin, yli 50 prosentissa kunnista, maksuttomia lapsille ja nuorille. Noin puolet kunnista kertoi ottavansa huomioon harrastekustannusten nousun pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille sekä tukemalla liikuntaseuroja käyttövuorojen ostossa. Yleisimmin maksuttomia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille ovat yleisurheilu- ja pallokentät sekä koulujen liikuntasalit.

Lasten ja nuorten eniten käyttämien liikuntapaikkojen keskimääräiset käyttömaksut ovat pysyneet lähes samoina kuin vuonna 2007. Ainoastaan uimahallien keskimääräinen kertamaksu oli noussut. Yli 80 prosenttia kunnista ilmoitti, ettei lähivuosina ole suunnitelmissa liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotuksia.