Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kunnallisen nuorisotyön palveluja oli tarjolla vaihtelevasti PSAVI-alueen kunnissa. Kaikissa kunnissa oli saatavilla nuorisotilojen avoimet ovet -toiminta ja etsivän nuorisotyön palvelut. Koulujen tilat ja piha-alueet olivat hyvin kunnallisen nuorisotyön käytössä. Kunnallinen nuorisotyö voi jalkautua myös kauppakeskuksiin, liikenneasemille ja pikaruokapaikkoihin entistä tehokkaammin.

PSAVI-alueella nuorisotoimeen käytettiin keskimäärin enemmän rahaa nuorta kohden kuin koko maassa, mutta henkilöstöä oli vähemmän. Jokaisessa PSAVI-alueen kunnassa oli nuorisotila. Pääsääntöisesti kuntien nuorisotilat vaikuttivat olevan hyvässä kunnossa. Yhteistyö muiden nuorten parissa työtä tekevien kanssa toi lisää resursseja nuorisotyöhön.

Kunnallisen nuorisotyön arviointi ei ollut kaikissa kunnissa systemaattista, eikä arviointipalautetta aina dokumentoitu. Kunnallinen nuorisotyö sai usein palautetta suoraan palvelujen käyttäjiltä suullisesti. Joissakin kunnissa oli käytössä myös joko sähköinen tai paperinen palautejärjestelmä. Arviointia tulee kehittää niin, että palautetta ja arviointiaineistoa kerätään säännöllisesti ja laajasti. Asiantuntija- ja vertaisarviointia tulee lisätä PSAVI-alueella. Kyselyyn vastaajat antoivat kunnallisen nuorisotyön kouluarvosanaksi 8.

Nuorilta kerättiin palautetta lomakkeilla ja palautetta saatiin myös suullisesti. Nuoret, jotka ovat mukana nuorisotoimen toimintojen suunnittelussa ja nuorisovaltuustot eivät käyttäneet kerättyä palautetta kaikissa kunnissa. Arviointiaineistoa tulee hyödyntää laajasti nuorisotyön kehittämisessä. Myös toimintojen ulkopuolella olevat nuoret tulee ottaa mukaan arviointiin tehokkaammin.