Tiivistelmä

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Voimassa olevassa kirjastolainsäädännössä kaikki asiakkaat ovat palvelujen käyttäjinä samassa asemassa; aikuiset ja lapset ja nuoret tasavertaisina. Tässä arvioinnissa tarkasteltiin kirjastopalvelujen saatavuutta erityisesti lapsille ja nuorille.

Kirjastoverkosto on harventunut, vaikkakin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla maassa. Yleisten kirjastojen saavutettavuus tieverkkoa pitkin on 50 prosentille suomalaista hyvä. Puolet suomalaisista asuu enintään 1,9 kilometrin etäisyydellä lähimmästä yleisestä kirjastosta. Kirjastomatkan pituudella on vaikutusta erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on rajoitetut mahdollisuudet liikkua itse tai käyttää julkisia kulkuvälineitä. Puolella suomalaisista alle 16-vuotiaista on matkaa lähimpään kirjastoon enintään 2,2 kilometriä. Kainuussa puolella alle 16-vuotiaista on kirjastoon matkaa enintään 2,5 kilometriä ja Pohjois-Pohjanmaalla 2,4 kilometriä. Keskimäärin tilanne näyttää hyvältä, mutta lähemmin tarkasteltuna erot nousevat suuriksi.

Yleensä vain taajamissa itsenäinen asiointi kirjastossa on lapselle mahdollista, silloinkin edellyttäen, että matka on turvallinen. Taajamien lapsilla ja nuorilla matkaa kirjastoon on keskimäärin alle 2 km Kainuussa ja noin 2 km Pohjois-Pohjanmaalla. Maaseudulla tai kylissä lapsella tai nuorella on matkaa kirjastoon Kainuussa keskimäärin 11–16 kilometriä ja Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 7 - 9 km. Matka on niin pitkä, että kirjastokäyntiin tarvitaan vanhempia ja kuljetusta. Kirjastoautopalvelut tavoittavat alle 16-vuotiaat hyvin siellä missä niitä on tarjolla.

Kirjastoautopalvelujen avulla on täydennetty kirjastoverkkoa. Nyt kirjastoautopalvelut ovat harventuneet. Kirjastoautopalvelujen lakkauttaminen heikentää yleensä aina palvelujen saatavuutta niiltä, joille itsenäinen asiointi kauemmas on hankalaa tai turvatonta eli esimerkiksi lapsilta ja nuorilta.

Kirjastojen aukiolosaatavuus on heikentynyt Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla enemmän kuin maassa keskimäärin. Vähennystä ei ole vielä kompensoitu omatoimiaukioloa lisäämällä muualla kuin Oulussa. Kirjastojen aukiolosaatavuus muodostuu tavallisista aukiolotunneista (kirjasto avoinna, henkilökunta palvelemassa asiakkaita) sekä niiden rinnalle tulleesta omatoimiaukiolosta (kirjasto avoinna, henkilökuntaa ei paikalla). Omatoimipalveluratkaisu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle, ja jos se pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia.

Kirjastopalvelujen ydintä lapselle on houkutteleva ja runsas tarjonta. Lapsi elää hetkessä ja käyttäytyy kirjaston asiakkaana lapsen tavoin. Hän ei varaa haluamaansa aineistoa kuten aikuinen, vaan haluaa lukea nyt sen, mitä kaverikin luki.  Hankintojen tulee olla lasten tarpeiden mukaisia ja hankintamäärien sellaisia, että nopealla lapsen tarpeeseen vastaamisella kyetään vaikuttamaan lukuhalun heräämiseen ja säilymiseen. Kirjastot panostavat kiitettävästi lapsille hankittavaan aineistoon. Hankintamäärissä ei kuitenkaan tavoiteta kansainvälistä tavoitetasoa (1 teos / alle 15-vuotias / vuosi).  Pohjois-Pohjanmaalla hankittiin 0,7 uutta teosta yhtä lasta kohden, Kainuussa vain 0,6. Lapset lainaavat kirjastoista aineistoa suhteellisesti enemmän kuin heitä varten on hankittu.

Tässä sisältölohkossa ei vielä ole sisältöä.