Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen toteuttamaan turvallisuusasioihin kohdistuvaan valistukseen ja neuvontaan osallistui vuonna 2015 yhteensä 72 349 henkilöä. Tämä oli noin 15 % Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun asukkaista. Toiminnan tarkoituksena on parantaa turvallisuustietoutta ja osaamista, ehkäistä onnettomuuksia sekä vähentää niiden seurauksia. Suurimman kohderyhmän muodostivat lapset ja nuoret sekä hoitolaitosten henkilökunta.

Pelastustoimen valtakunnallisena tavoitteena on, että 20 % alueen asukkaista saa vuosittain valistusta ja neuvontaa. Tämä tavoite toteutui Jokilaaksojen pelastustoimen alueella, Kainuun ja Oulu-Koillismaan jäädessä varsin kauas tavoitteesta.

Turvallisuusympäristön ja yhteiskunnan muutos sekä uudet uhkakuvat asettavat haasteita myös pelastustoimen ennalta ehkäisevän työn toteuttamiselle. Sosiaalisen median hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä tulee ottaa pelastustoimessa painopistealueeksi lähitulevaisuudessa. Lisäksi on etsittävä keinoja turvallisuusviestiä sosiaalisen median välinein erityisesti alueilla, joissa omatoimisen varautumisen tarve korostuu.